نگارش و ویرایش استادی پلن

نگارش و ویرایش استادی پلن

نگارش و ویرایش استادی پلن

یکی از مدارکی که در هنگام اخذ ویزا تحصیلی  باید در اختیار سفارت کشور مقصد قرار دهید ، برنامه تحصیلی یا استادی پلن (Study Plan) است. در استادی پلن یا استادی پلان به آفیسر ویزا توضیح می‌دهید که شما چرا قصد دارید در کشور مقصد تحصیل کنید و دوره تحصیلی مورد نظر چه کمکی در راستای اهداف تحصیلی و کاری به شما خواهد کرد . یکی از مدارکی که در هنگام اخذ ویزا تحصیلی  باید در اختیار سفارت کشور مقصد قرار دهید ، برنامه تحصیلی یا استادی پلن (Study Plan) است. در استادی پلن یا استادی پلان به آفیسر ویزا توضیح می‌دهید که شما چرا قصد دارید در کشور مقصد تحصیل کنید و دوره تحصیلی مورد نظر چه کمکی در راستای اهداف تحصیلی و کاری به شما خواهد کرد . اهمیت آن بدین دلیل است که یک استادی پلن استاندارد نشان‌ دهنده توانایی‌ها، تجربیات و انگیزه شما برای تحصیل در رشته و همچنین دانشگاه مطلوب مورد نظر شما برای سفارت و آفسیر ویزا می باشد . از آن جایی که نگارش یک استادی پلن مناسب در روند اخذ ویزا تحصیلی به شما کمک زیادی خواهد کرد، در نتیجه تهیه و آماده سازی یک استادی پلن مناسب از اهمیت بالایی برخودار خواهد بود. معمولا استادی پلن ضعیف به احتمال بسیار بالا باعث ریجکتی شما در زمان اخذ ویزا تحصیلی خواهد شد

فهرست
رزرو وقت مشاوره فرم ارزیابی رایگان فرم ریجکتی