خود اشتغالی

خود اشتغالی

یکی از جذابترین برنامه های مهاجرتی اقامت دائم برنامه خوداشتغالی فدرال است. دلایل مختلفی باعث پرطرفدار بودن این برنامه هستند از آن جمله:

– شرایط امتیازی ساده

– عدم نیاز به نمره زبان بالا

– زمان نسبتاً کوتاه

– تنوع رشته های واجد شرایط

دو شرط اصلی شرکت در این برنامه عبارتند از اینکه حداقل در ۲ سال از ۵ سال اخیر:

– شرکت در برنامه های فرهنگی یا ورزشی در سطح بین المللی؛ یا خوداشتغال بودن در زمینه های فرهنگی یا ورزشی

از زمانی که مدارک برای اداره مهاجرت ارسال می شود عموماً بین ۱ تا ۲ سال برای گرفتن ویزای مهاجرتی زمانمی برد.

فهرست
رزرو وقت مشاوره فرم ارزیابی رایگان فرم ریجکتی